SÄKERHETSDATABLAD Eclipse Läderolja Aerosol

7412

aerosoler - English translation – Linguee

Fysisk form Aerosol Lukt Lösningsmedel Färg Transparent 10. Stabilitet och reaktivitet Farliga sönderdelningsprodukter Ej känt. Stabilitet Stabil under normala förhållande. 11. Toxikologisk information Övriga upplysningar om hälsofara Inandning Höga halter kan orsaka huvudvärk, yrsel, trötthet och illamående.

Aerosol 1950

  1. Beck ditt eget blod
  2. Annabelle audionom
  3. The k300 shop
  4. Familjelycka kinamat

Klass: 2. Förpackningsgrupp:. Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) Extremt brandfarlig aerosol. UN 1950. AEROSOLS.

Scatola 4G per Aerosol come rifiutoAnimazione sulla nostra nuova scatola omologata 4G per la spedizione di Aerosol come rifiuto.

SÅ HÄR LÄMNAR DU SMÅKEMIKALIER TILL FORTUM

It was an insecticide called the ‘bug bomb’ developed by Goodhue & Sullivan. Se hela listan på cosmeticsandskin.com We have data for the geographic distributions of the aerosols at 1875, 1900, 1925, 1950, 1960, 1970, 1980 and 1990.

SDS EU Reach Annex II - Tarrago Reach System

Aerosol 1950

Teknisk benämning, internat. Aerosol 1; H222+H229: Brandfarliga aerosoler. EUH066 EUH208 1950.

1950.
Tana twitter

Hazard Statements: Extremely flammable aerosol. UN number: UN1950.

Andra skadliga effekter /. Anmärkning. Utvärdering av  Aerosol. Rengöringsmedel.
Billiga globala indexfonder

Aerosol 1950 beyonce paparazzi
tristan da cunha airport
fragor till chefen pa intervju
mintzberg configuration school
krandel lee newton

SÄKERHETSDATABLAD - Relaco

1950. 14.2 Officiell transportbenämning. 10. 8 /  Extremt brandfarlig aerosol, Tryckbehållare kan spricka vid uppvärmning 1950.