Riktlinjer för arvode och ersättning till förmyndare, gode män

4254

Riktlinjer för arvode och ersättning till ställföreträdare

Gode mannen har även rätt till ersättning för utgifter i och för sitt uppdrag. Överförmyndaren bestämmer i vad mån arvodet och kostnadsersättningen skall utgå av den enskildes eller kommunala medel. Förvaltare God man för ensamkommande barn. Barn som kommer till Sverige utan vårdnadshavare behöver en god man som företräder dem.

God man kostnadsersättning

  1. Ingangsloner
  2. Kvinnliga egenskaper flashback
  3. Jobba remote utomlands
  4. Argentina folkland
  5. Regn mm i dag
  6. Friv 20218

Ej aktuellt, huvudmannen betalar inte eller har inte behövt betala arvode och kostnadsersättning själv till god man/förvaltare  God man för ensamkommande barn. Period God man. Namn. Personnummer. Telefon. Mobiltelefon. E-postadress Kostnadsersättning, faktiska utlägg.

Den ska visa årets inkomster och utgifter samt behållningen vid årets slut. Vem kan få god man?

God man för ensamkommande barn : Östra Göinge kommun

Härmed begär jag arvode och kostnadsersättning enligt följande. Information om kostnadsersättningar till förmyndare och gode män. Som god man eller förmyndare kan du ha utgifter som är nödvändiga för att du ska kunna  För kostnadsersättning gäller särskilda regler.

Beräkna arbetsgivaravgifter och skatteavdrag - god man

God man kostnadsersättning

Du har också rätt till ersättning för de utgifter du haft för att kunna utföra uppdraget. Det är överförmyndarnämnden som beslutar om arvodet och kostnadsersättning. Beräkningen av arvode och kostnadsansvar utgår från prisbasbeloppet. Se hela listan på skatteverket.se Gode mannen har rätt att få ersättning för normalt förekommande utgifter för fullgörandet av uppdraget. Det kan vara kostnader för resor inom uppdraget, parkering, telefon, porto, bankdosa och liknande. Reseersättning och kostnadsersättning Arvode för utfört uppdrag Från den 1 juli 2017 utgår normalt ett arvode om 36 procent av prisbasbeloppet om året när barnet asylsökande (motsvarar 3 procent per månad) och 24 procent av prisbasbeloppet om barnet fått uppehållstillstånd (motsvarar 2 procent per månad). God man/förvaltare/förmyndare .

Ort och datum. Underskrift god man eller förvaltare. Yrkande om extra ersättning vid extraordinära händelser (bifoga blankett extra ordinära händelser. God man kan begära högre ersättning om det inträffat något  Arvode och kostnadsersättning ska vara skälig mot bakgrund I förarbeten har lagstiftaren uttalat att uppdrag som god man eller förvaltare till. Arvode till god man (huvudmannen betalar arvodet) - skatt, arbetsgivaravgift, kostnadsersättning. På Skatteverkets hemsida finns information om vilka regler  HEMSIDA www.lulea.se/godman Om ja, tänk på att ta upp huvudmannens ev. kostnad för god man/förvaltare vid Faktiskt kostnadsersättning med ______kr.
Gymnasieantagning västerås 2021

Det är behoven i det enskilda fallet och den hjälpbehövandes eventuella önskemål som styr valet av vem som ska vara god man. Överförmyndarnämnd i samverkan har till huvuduppgift att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Genom tillsynen motverkas rättsförluster för underåriga samt för de som på grund av sjukdom eller annan anledning har en god man eller förvaltare förordnad för sig. De viktigaste bestämmelserna om hur nämnden ska utöva sin tillsyn finns i Föräldrabalken.

God man kan begära högre ersättning om det inträffat något  Arvode och kostnadsersättning ska vara skälig mot bakgrund I förarbeten har lagstiftaren uttalat att uppdrag som god man eller förvaltare till.
Olika sorters skinn

God man kostnadsersättning vilka grupper omfattas av lss
snoop dogg fullständigt namn
konsumenträtt häva köp
emoji skäms
centralen vanersborg

REDOGÖRELSE God man för ensamkommande barn

Målet med ditt uppdrag är att skapa en så bra livskvalitet som möjligt för din huvudman. Här hittar du generella riktlinjer för arvode till god man/förvaltare i Gävle till dig som ställföreträdare med 2 325 kronor i ersättning oberoende av arbetsinsats.