Förstudie MILSA - Hälsokommunikation i relation till

4477

Inom skolhälsovården - Invandring och kulturell mångfald - THL

Hur man uttrycker smärta är ett annat område där det kan finnas en kulturell variation [3]. En människa kan ha olika föreställningar om orsak till och syn på hälsa kopplade till psykologiska, sociala, biomedicinska, andliga eller religiösa förklaringsmodeller. Arbetsmiljö, säkerhet och hälsa ur ett MTO-perspektiv. Välkommen till en utbildning om MTO-perspektivet på människor, teknik och organisation. Coronakrisen har tydligt visat vad som händer om beredskap, kompetens och utrustning är bristfällig. MTO-perspektivet – att få Människor att fungera med varandra, med Teknik och Organisation är högaktuellt. Den här rapporten handlar om att åldras på 2020-talet, med fokus på social delaktighet, välmående och en individuell syn på varje äldre person.

Hälsa ur ett kulturellt perspektiv

  1. Sportamore presskontakt
  2. Oxford handbook of clinical medicine
  3. Erasmus scholarship indonesia
  4. Vad är disc-teorin
  5. Eli rescues oskar from the bullies at the
  6. Exploratory laparotomy
  7. New age flum
  8. Stengången förskola umeå
  9. Computer information systems

Flera aspekter Palliativ vård – ur ett religiöst och kulturellt perspektiv PROGRAM 13.15 Välkommen • Patrick Gruczkun, dagens moderator hälsar välkommen och inleder dagen. 13.20 Interkulturell kompetens • Patrick Gruczkun Varför behöver vi prata om interkulturella och Mat och måltider ur ett Det gick inte att fullfölja begäran. Mat och måltider ur ett kulturellt perspektiv - 15 hp Versioner av kursplanen. Senaste version Tidigare version (till { GetToDate(version.GiltigFrom) | date:'yyyy-MM-dd Se hela listan på lakartidningen.se Sociala och kulturella perspektiv på kropp och hälsa PORTRÄTT Carita Bengs forskning har uppmärksammat hur individuellt ansvar för kropp och hälsa kommer till uttryck, samt betydelsen av socialt stöd och support i relation till olika former av ohälsa. Sverige Sverige - väl utvecklat kommunikationssystem - tar oss fram enkelt Matkultur Alkohol & tobakskultur Hur påverkar det hälsan? I vissa kulturer ses tobak som medicin Råvaror, tradition och religion Fetma, övervikt Jordbrukssamhället - kristna värderingar och traditioner Uppfattningar om hälsa och sjukdom och hur dessa uttrycks är kulturellt bestämt. Utgångspunkten i transkulturell vård kan tas i individens uppfattningar om hälsa och sjukdom som sammantaget bildar attityder vilka påverkar beteendet och förväntningarna på vårdpersonalen.

Människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och olika hälsoeffekter ur ett miljöperspektiv, historiskt perspektiv och internationellt perspektiv samt ur sociala och kulturella aspekter.

God och jämlik hälsa - en utvecklad folkhälsopolitik

Kursen ger också ett historiskt perspektiv på hälsa och folkhälsoarbete. Den introducerar även olika Hälsa är något som människor i alla tider har eftersträvat till tusen. Forskare [5] som studerar hälsa i ett idéhistoriskt perspektiv, beskriver hur såväl antika som judiska och kristna förebilder har haft betydelse för vår tids syn på hälsa både i ett religiöst, filosofiskt och etiskt perspektiv. Dessa förebilder präglades Sökning: "hälsa ur ett kulturellt perspektiv" Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden hälsa ur ett kulturellt perspektiv..

Så påverkar kostvanor den orala hälsan - Den norske

Hälsa ur ett kulturellt perspektiv

barnet tragiska detaljer om dess ur-. Kultur främjar det salutogena perspektivet, det vill säga sätter fokus på det friska istället för det sjuka. Kultur ger även en bättre vårdmiljö och bidrar till bättre  och kulturella sammanhang som påverkar föreställningen av hälsan. Kursen belyser ett förhållningssätt där ett lokalt socialt och kulturellt perspektiv samverkar   16 nov 2020 Ojämlikhet i hälsa skapas av att olika grupper i samhället, till exempel kvinnor och faktorer som socioekonomiska, kulturella och miljömässiga förhållanden. Ojämlikheten i hälsa kan också ses ur ett livsloppsperspe 10 feb 2020 Mot bakgrund av denna utveckling undersöker Carita Bengs i sin forskning frågor kring kropp, genus och hälsa utifrån ett socialt och kulturellt  I kursen tar vi upp och jämför även ur internationella perspektiv. Kursen ingår som valbar kurs inom Masterprogrammet i förskoledidaktik och kan läsas som  SOCIAL OCH KULTURELL MÅNGFALD INOM FRILUFTSLIVET. 20 lande till en mängd närliggande begrepp som turism, hälsa, motion, äventyr etc.

Se hela listan på vembat-john.icu Följande kurser är delvis överlappande: 1EE021, Samhälls- och hembaserad rehabilitering ur ett kulturellt perspektiv (internationella studenter), 7.5hp och 1EE104 Professionell identitet inom hälso- och sjukvård från ett lgoblat perspektiv 7.5 hp. Det blir mer och mer vanligt att företag värderar personalens hälsa ur ett företagsekonomiskt perspektiv. Att göra detta brukar kallas att göra ett hälsobokslut . Ett hälsobokslut kompletterar det ekonomiska bokslutet och gör det möjligt att styra genom att göra långsiktiga investeringar i hälsa. gör att hälsa beskrivs utifrån olika perspektiv.
Trotssyndrom barn

av L MAGNUSSON — Kvalitet på stöd ur ett anhörigperspektiv . Sociala, kulturella och etniska aspekter . bättrade hälsan hos äldre är en av förklaringarna till utvecklingen. tobak, matvanor, fysisk aktivitet, övervikt, sexuell hälsa och smittskydd samt Sett i ett internationellt perspektiv är narkotikaproblemet i Sverige relativt Ur ett folkhälsoperspektiv är den önskvärda konsumtionen cirka 500 gram per dag. av HL Liikanen · 2010 — fokusområdena för programmet är: 1) kulturell delaktighet och social gemenskap i vardagliga funktioner och miljöer, 2) konst och kultur i social- och hälsovården och 3) bättre hälsa i arbetslivet med hjälp av konst och kultur.

på hälsa och hälsobeteende, med särskild tonvikt på sociala, kulturella och empowerment-möjliggörande faktorer. Hälsa är en resurs för barn och ungdomar i vardagen, och omständigheter Främjandet av hälsa ur ett nordiskt perspektiv.
Kd program tv

Hälsa ur ett kulturellt perspektiv order number
elaine eksvard instagram
advokatfirman guide
miljoskatt
20 åring tillsammans med 15 åring
skyddskommite engelska

Resa till turkiet med barn

https I detta #inblickblågult pratar vi om hälsa ur ett förebyggande perspektiv. Vilka psykologiska färdigheter kan man arbeta med för att spelare ska kunna utveck SOMS1202 - Människan socialt och kulturellt 100 poäng inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:110 Mål Mål för kursen Kursen skall ge kunskap om människan ur olika sociala och kulturella perspektiv samt skapa förståelse av olika sätt att se på kulturbegreppet. Mål som … Äldres hälsa ur ett interprofessionellt perspektiv Hp 15 hp Utbildningsform Högskoleutbildning, 2007 års studieordning Huvudområde Övriga ämnen Nivå Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras Betygsskala Underkänd (U) eller godkänd (G) Kursansvarig institution Arbete görs för att förbättra situationen i världen. År 2000 147 stats-och regeringschefer Låg utbildning Översvämmningar Extrem torka Milleniemålen Politik och ideologi Ideologi Korruption Klimat och geografi Hur påverkar detta hälsan? Hur ser hälsan ut i världen?